Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2020/S 138-338998

Kort beskrivelse

GEUS ønsker at udvide sine laboratoriefaciliteter ved indkøb af ICP-MS og ICP-OES-udstyr. En stor del af GEUS’ arbejde foregår i samarbejde med nationale eller internationale partnere og omfatter en bred vifte af forskellige projekttyper. Udstyret skal derfor være i stand til at favne bredt projekt- og arbejdsmæssigt, og samtidig have en instrumentel konfiguration, der opfylder specifikke krav til de arbejdsfelter, en geologisk undersøgelse har behov for, fx analyse af væskeinklusioner i mineraler, miljøanalyser, og kombinerede analyser med forskellige isotoper, spor- og hovedelementer i et spektra af geologiske og biologiske materialer. Hermed kan GEUS bidrage til et paradigmeskifte inden for vores tilgang til analyse af naturlige materialer, herunder at opnå ny viden om fx malm-forekomster, grundvands-, olie- og gas forhold, organiske forureningskomponenter, m.v. Et væsentligt resultat er implementering af split-stream-metode, hvorved datamængden, mens datakvaliteten bibeholdes.

Læs mere
Ordregiver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Annonceret 20-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 20-07-2020 kl. 10.00
Deadline 17-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338998-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse