Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr 2020/S 135-331881

Kort beskrivelse

Nærværende totalentrepriseudbud fra Tønder Spildevand A/S sker som led i, at bygherren overtager ejerskabet af Branderup Renseanlæg fra Arla.

I den forbindelse skal kapaciteten af renseanlægget udvides, så det fremadrettet kan håndtere

4 000 m3/døgn.

Bygherren har fået tilstandsvurderet det eksisterende anlæg, og det er vurderet, at eksisterende bygninger og konstruktioner ikke kan genbruges.

Det er derfor et nyt komplet anlæg dimensioneret til industrispildevand fra mejeri i størrelsesordenen

4 000 m3/døgn, der skal etableres. Bygherren ønsker at anlægget etableres, så der er sikkerhed for evt. fremtidige udvidelser fra Arla kan renses tilfredsstillende efter nugældende krav, hvorfor anlægget derfor skal være i stand til at rense 4 000 m3/døgn.

Det nye Branderup Renseanlæg skal være klar til ibrugtagning senest ultimo august 2021.

Tryk her https://permalink.mercell.com/134476859.aspx

Læs mere
Ordregiver Tønder Service A/S
Annonceret 15-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-07-2020 kl. 10.00
Deadline 11-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331881-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse