Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Måleinstrumenter 2020/S 134-330901

Kort beskrivelse

Kontrakten omhandler levering, idriftsættelse, service og vedligehold af vandkvalitetsmålere til HOFORs vandværker.

I forbindelse med implementering af central blødgøring i HOFOR vil online vandkvalitetsmålere få en vital rolle i vandbehandlingen. Vandkvalitetsmålingerne indgår i styringen og overvågningen af vandværkerne, og funktionaliteten, præcisionen og pålideligheden af vandkvalitetsmåleudstyret er derfor essentiel for driften af de nyopførte og moderniserede vandværker.

Der indgås rammeaftale med én leverandør for leverancer til HOFORs vandværker. For HOFORs øvrige forsyningsområder samt vandforsyning uden for vandværksområder gælder, at HOFOR kan anvende rammeaftalen til anskaffelse af vandkvalitetsmålere omfattet af aftalen, idet rammeaftalen i denne sammenhæng ikke etablerer et eksklusiv forhold mellem HOFOR og leverandøren.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 14-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-07-2020 kl. 10.00
Deadline 14-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330901-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed