Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udsendelse af vikarer til private husstande 2020/S 134-330763

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omfatter rammekontrakter på levering af ufaglærte respirationshjælperordninger til hjemmeboende patienter i Region Sjælland med respirationsinsufficiens. Omfattet er ordninger, som er ordineret efter kontraktstart i kontraktens ordinære løbetid og under en eventuel optionsperiode, jf. senere punkt 12.5.3 samt omkring 50 eksisterende ordninger, der overdrages fra tidligere leverandør.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 14-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-07-2020 kl. 10.00
Deadline 18-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330763-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter