Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2020/S 134-329965

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører udførelse af vintertjeneste på vejnettet i Odense Kommune.

Udbuddet omfatter vintertjeneste på 3 hovedområder, med samlet 61 delaftaler, der hver indeholder én eller flere ruter.

Hovedområde - Kørebaner

Klasse 1 veje der omfatter saltning og snerydning af kørebaner på kl. 1 veje samt saltning og snerydning af kørebaner på visse kl. 3 veje.

Klasse 2 veje der omfatter saltning af kørebaner på kl. 2 veje.

Klasse 3 og 4 veje der snerydning og saltning af kl. 3 og 4 veje samt snerydning af kl. 2 veje. Omfatter ligeledes saltning af P-pladser.

Hovedområde - Cykelstier

Omfatter saltning og snerydning af cykelstier

Hovedområde – Fortove, stier og pladser

Omfatter saltning og snerydning af fortove, stier og pladser i centrum + Odense Letbanes stationer inden for centrum

Omfatter grusning af fortove, stier og pladser uden for centrum

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune
Annonceret 14-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-07-2020 kl. 10.00
Deadline 12-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329965-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse