Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2020/S 134-329673

Kort beskrivelse

KAB ønsker på vegne af de i bilag 0 til rammeaftalen anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå 3 parallelle rammeaftaler om arbejdsmiljøhåndtering og byggeledelse med 3 rådgivere. Projekterne kan forekomme i både almene boliger såvel som i byggeri og anlæg i øvrigt, som kan administreres af et alment forretningsførerselskab. De 3 parallelle rammeaftaler er ikke eksklusive, forstået på den måde at den enkelte boligorganisation/boligafdeling har mulighed for - uden anvendelse af nærværende parallelle rammeaftaler - at indgå aftaler om totalrådgivning på baggrund af traditionelle udbud af konkrete projekter. KAB har, på vegne af de anførte boligorganisationer, i løbet af den sidste tid udbudt allerede yderligere 4 parallelle om andre områder inden for teknisk rådgivning. Nærværende rammeaftale vedrører således kun parallelle rammeaftaler om arbejdsmiljøhåndtering og byggeledelse, jf. ovenfor.

Læs mere
Ordregiver KAB
Annonceret 14-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-07-2020 kl. 10.00
Deadline 26-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329673-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse