Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 134-328351

Kort beskrivelse

Bomidtvest ønsker at opføre 38 stk. almene boliger i 6920 Videbæk. Projektet opføres i 3 punkthuse af hver 5 etager, på Bredgade 78-86 i Videbæk. De 3 punkthuse omfatter 8 stk. 2 værelsesboliger (bygning 1-3), og 30 stk. 3 værelsesboliger (bygning 1-3), i alt et boligareal på ca. 3 988m2 brutto. Herudover er der tilknyttet depotrum, kælder, altaner, trapperum og elevatorskakt. Projektet er placeret på en 6 338 m2 grund med flere eksisterende bygninger, der skal nedbrydes og byggemodnes som en del af totalentreprisen. På udenoms arealet skal der etableres 18-21 stk. P-pladser for hvert punkthus, affaldsområder med molokker, udendørs opholdsarealer, samt veje, stier og omlægning af vandløb.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

Læs mere
Ordregiver Boligselskabet Bomidtvest
Annonceret 14-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-07-2020 kl. 10.00
Deadline 19-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328351-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse