Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 134-328210

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder renoveringen og opførelse af taglejligheder i hoved- eller totalentreprise på 3 af boligforeningens 4 blokke, blok B, C og D. Den fjerde blok, blok A, er blevet renoveret og vil fungere som reference/mock-up for det kommende projekt.

Entreprisen omfatter følgende fag/opgaver:

- Byggeplads

- Miljøsanering

- Nedrivning

- Afløb i jord

- Beton og generelt og pladsstøbt

- Murer

- Tømrer/snedker

- Stål, generelt

- Blikkenslager

- Tagdækning

- Gulv

- Maler

- VVS-arbejder

- Ventilation

- EL-arbejder

- Elevator

- Udvendige arbejder

- Lette præfabrikerede elementer.

Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at inddrage alle relevante aktører, som kan bidrage til, at målsætningerne for projektet bliver opfyldt. Det gælder især entreprenørerne i markedet, der efter Boligorganisationen Tårnbyhuses opfattelse, bliver en helt central brik i projektets succes.

Læs mere
Ordregiver Boligorganisationen Tårnbyhuse
Annonceret 14-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328210-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse