Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2020/S 133-327554

Kort beskrivelse

Esbjerg Kommunes nuværende kontrakt omfatter varetagelse af Kommunens samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år i delområde 1, 2 og/eller 3, som er tilknyttet en kommunal tandklinik i Esbjerg Kommune, herunder fritvalgs-patienter fra andre kommuner, som er tilmeldt kommunal klinik i Esbjerg Kommune.

Kontrakten gælder oprindeligt i perioden 1. marts 2013 til 30. juni 2021 inkl. optioner, uden mulighed for forlængelse. Som følge af Corona-nedlukningen og de efterfølgende øgede krav til hygiejne og brug af værnemidler er der opstået en situation omkring tandreguleringen, der nødvendiggør, at kontrakten forlænges 12 mdr. frem til udløb d. 30. juni 2022. Forlængelsen sker med hjemmel i udbudslovens § 183.

Der afholdes en standstill periode med udløb d. 21. juli 2020, hvorefter forlængelsen indgås mellem parterne.

Læs mere
Ordregiver Esbjerg Kommune
Annonceret 13-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327554-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed