Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2020/S 133-326812

Kort beskrivelse

Gentofte kommune har iværksat et offentligt udbud i medfør af udbudslovens § 56, jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede økonomiske aktører (tilbudsgivere) afgive tilbud. Det bemærkes, at den valgte udbudsform indebærer, at der ikke vil blive gennemført forhandlinger om de afleverede tilbud.

De udbudte aftaler angår Gentofte kommunes udbud af følgende delaftaler:

1) Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring

2) Motorkøretøjsforsikring

3) Erhvervs- og produktansvarsforsikring

4) Kriminalitetsforsikring

5) Ledelsesansvarsforsikring

6) Erhvervsrejseforsikring

7) Kollektiv ulykkesforsikring

8) Arbejdsskade, katastrofedækning

9) Arbejdsskade, børn og unge i institutioner

10) Lystfartøjsforsikring.

Læs mere
Ordregiver Factor Insurance Brokers A/S
Annonceret 13-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-07-2020 kl. 10.00
Deadline 08-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326812-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse