Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggearbejde: lejligheder 2020/S 133-325336

Kort beskrivelse

Renoveringsprojektet omfatter derfor totalrenovering af alle stistrenge og faldstammer samt gulvafløb på badeværelser.

Det eksisterende ventilationsanlæg (mekanisk udsugning) i boligerne er generelt ikke i stand til at sikre et tilstrækkeligt luftskifte. Der skal etableres nyt udsugningsanlæg i loftrum, i kombination med frisklufttilførsel via ventilationsvinduer.

Renoveringsprojektet omfatter derfor efterisolering med 200 mm isolering og ny facadebeklædning med skærmtegl, samt udskiftning af alle vinduer, franske altandøre og opgangsdøre.

De eksisterende facadeplader skal nedtages og bortskaffes. Da den nye facadekonstruktion skal fastgøres direkte til den eksisterende bagmur.

Det eksisterende eternittag skal udskiftes, nye isolering på loft og der skal opsættes nye nedløb og tagrender.

Beboerne genhuses ikke under renoveringen.

Læs mere
Ordregiver Boligselskabet Sjælland Vognmandsparken I
Annonceret 13-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-07-2020 kl. 10.00
Deadline 24-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325336-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse