Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 133-325333

Kort beskrivelse

Afsættet for projektet er indflytning af Stensagerskolen på den nuværende Tovshøjskole, der nedlægges som folkeskole. Stensagerskolen er en specialskole i Aarhus Kommune for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrum forstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser.

I tillæg til Stensagerskolen etableres et nyt dagtilbud målrettet 0-6-årige børn inden for specialområdet.

Udover skole og dagtilbud vil de fremtidige rammer rumme specialtandpleje i tilknytning til eksisterende skoletandpleje samt foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt.

Projektet består bl.a. af nedbrydning af eksist. pedelbolig, opførelse af 6 nye tilbygninger, ombygning af eksisterende skole samt nye udearealer.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, repræsenteret ved Børn & Unge
Annonceret 13-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-07-2020 kl. 10.00
Deadline 10-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325333-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse