Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme 2020/S 132-324707

Kort beskrivelse

TVIS har på vegne af Vamdrup Fjernvarme fået godkendt projektforslag efter varmeforsyningsloven om etablering af en ny ca. 8 km transmissionsledning fra TVIS transmissionssystem i Lunderskov til fjernvarmecentralen i Vamdrup, således Vamdrup Fjernvarme overgår fra dyr varme produceret på naturgas til billigere og mere miljøvenlig varme fra TVIS.

Etableringen af transmissionsledningen opdeles i 2 udbud bestående af hhv. rør- og komponentleverance inkl. muffemontage samt et hovedentreprenørudbud, omfattende komplette anlægs- og smedearbejder.

De 2 udbud udsendes samtidigt.

Nærværende vedrører udbud af rør- og komponentleverancen inkl. muffemontage.

Læs mere
Ordregiver TVIS
Annonceret 10-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-07-2020 kl. 10.00
Deadline 10-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324707-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed