Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2020/S 132-324452

Kort beskrivelse
Ordregiver A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL
Annonceret 10-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-07-2020 kl. 10.00
Deadline 16-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324452-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om projektkonkurrence