Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Snerydning 2020/S 132-323977

Kort beskrivelse

Levering af vintertjeneste, det vil sige snerydning og glatførebekæmpelse på kørebaner, herunder parkeringspladser, buslommer og lignende samt fortov og stier i Vesthimmerlands Kommune.

De udbudte kontrakter har samlet en estimeret volumen på cirka 16,6 mio. DKK.

Udbuddet omfatter 35 entrepriser for 4 vintersæsoner fra og med 2020/2021 til og med 2023/2024:

— 10 ruter med glatførebekæmpelse og snerydning på kørebane med lastbil

— 12 ruter med snerydning som anden plov på kørebane med lastbil

— 12 ruter med glatførebekæmpelse og snerydning på stier og fortov med traktor/redskabsbærer

— 1 rute med snerydning af parkeringspladser med rendegraver.

Læs mere
Ordregiver Vesthimmerlands Kommune
Annonceret 10-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-07-2020 kl. 10.00
Deadline 17-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323977-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse