Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 132-322675

Kort beskrivelse

I forbindelse med udvidelsen af Kattegatcentret, har Kattegatcentret (KC) i samråd med den antagne totalrådgiver vurderet, at de samlede bygge- og anlægsarbejder ikke ville overstige tærskelværdien for udbudspligtige bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven. Det bemærkes i den forbindelse, at KC foretog de første vurderinger af opgavens samlede omfang og værdi i år 2018, hvor tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder udgjorde 41 305 415 DKK ekskl moms. Først i 2020 er tærskelværdien blev nedsat til 39 884 785 DKK ekskl. moms. Efterfølgende har det vist sig, at KC's oprindelige skøn over kontraktværdien ikke svarede helt til den samlede anlægssum efter tilbudsindhentning, som pr. juni 2020 har vist sig at udgøre ca. 43,4 mio. DKK ekskl. moms. Den nævnte overskridelse af tærskelværdien har foranlediget denne bekendtgørelse, idet KC under alle omstændigheder gerne vil føre udbudsprocessen til ende efter tilbudsloven, trods den bagatelagtige overskridelse af tærskelværdien.

Læs mere
Ordregiver Kattegatcentrets Driftsfond
Annonceret 10-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322675-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed