Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Digital værktøjskasse (turisme)

DIGITAL VÆRKTØJSKASSE
TILBUDMATERIALE TIL BACK TO BUSINESS - BACK ON TRACK

BAGGRUND
Som led i kickstartprojektet "Back to Business - Back on Track" ønskes tilbud på udarbejdelse af en digital værktøjskasse målrettet turisterhvervet. Parterne bag projektet er Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Destination Kystlandet og Dansk Kyst- og Naturturisme, og målet for projektet er hurtig hjælp til de kriseramte virksomheder i de tre destinationer. Den digitale værktøjskasse indgår som delaktivitet i projektet.
Turisterhvervet i de tre nydannede destinationer mangler et fælles forum, hvor de kan finde og dele metoder og redskaber til digital synlighed - en værktøjskasse. Ideen udspringer af Midtjysk Turisme, der tilbage i 2009 samlede en række redskaber i et lettilgængeligt format. Værktøjskassen er for længst forældet, men ideen var god, og vi vil derfor lave en ny/opdateret udgave. Den tidligere værktøjskasse var en fysisk bog, denne gang vil vi gøre materialet tilgængeligt på en digital platform, så det løbende kan opdateres og suppleres. Der er dog fortsat er et ønske om trykt materiale, og derfor skal dele af værktøjskassen gøres klar til print/tryk.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN
Værktøjskassen skal udvikles med afsæt i her og nu løsninger som hurtigt kan kortlægges og bringes i anvendelse hos virksomhederne, både i dette projekt men også udenfor, og det er således hensigten, at materialet skal være frit tilgængelig for turisterhvervet generelt set.
Værktøjskassen vil have primært fokus på at afhjælpe de udfordringer som erhvervet møder i dagligdagen, og vi er derfor i gang med en kort research af, hvilke digitale værktøjer og forretningsmodeller, turisterhvervet anvender p.t. Resultaterne af denne kortlægning ligger klar 31/8 og vil indgå i arbejdet med den digitale værktøjskasse. Indholdet vil have karakter af digitale værktøjer, platforme og software, som virksomhederne kan gøre anvendelse af her og nu og som kan bidrage til øget synlighed, salg og omsætning. Det er derfor væsentligt, at materialet eksemplificeres med cases og tydelig instruktion. Vi overvejer at tilføje et e-læringsmodul - det ligger dog udenfor nærværende opgave.
Værktøjskassen skal være digitalt tilgængelig for de involverede virksomheder i projektet, og vil blive introduceret/markedsført via workshops i destinationerne og gennem destinationernes direkte dialog med turisterhvervet.
Tilbud bedes indeholde både indhold og opbygning af digital løsning. Dertil ønskes dele af indhold forberedt til print/trykklar pdf med mulighed for tilføjelse af destinationens eget logo.

MÅLGRUPPE / GEOGRAFI
Målgruppen for værktøjskassen er ledere og medarbejdere i turisterhvervet, som arbejder med strategisk udvikling, salg og synlighed, herunder navnlig turisterhvervet i Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Kystlandet.

INDHOLD
Indholdet i den opdaterede udgave af "Den Digitale Værktøjskasse" (Midtjysk Turisme 2009 og 2011) skal baseres på følgende:

• Redskaber, software og platforme, der er relevante ifm. turismeudvikling og markedsføring. Materialet udvælges ud fra:
o Kritisk gennemgang af tidligere publikation
o Ny viden om digital forretningsudvikling, salg og markedsføring indenfor branchen
o Resultaterne af research om erhvervets nuværende digitale løsninger
• Udviklingsspørgsmål med henblik på digital strategi (vi vil gerne nudge virksomheden til at tænke strategisk og overveje hvad og hvorfor)
o Beskriv din målgruppe
o Vælg, hvilke platforme og kanaler, der er relevante for dig
o Hvad er næste skridt for din virksomhed
o Sæt mål for din indsats
• Eksempler og cases til indhold (DKNT hjælper gerne)
• Tydelig instruktion og vejledning
• Links til "Vil du vide mere?"

Nærværende opgave udgør del 1 og ventes udbygget med en del 2, der omhandler redskaber til digital forretningsudvikling. Del 2 udbydes senere. Yderligere emner kan tilføjes på sigt,

AKTIVITETS- OG TIDSPLAN
1. Koncept og indhold 8. juli 20
2. Tilbudsindhentning 9. juli - 13. august
3. Valg af leverandør + aftale 14. august (arbejdsgruppemøde)
4. Resultater af kortlægning 30. august
5. Udarbejdelse af værktøjskasse 1. september - 30. november 20
6. Test og godkendelse 1.-15. december 20
7. Færdig værktøjskasse 15. december 20

ORDREGIVER
Værktøjskassen produceres som led i Kickstartprojektet "Back to Business - Back on Track" - et samarbejde mellem Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Destination Kystlandet og Dansk Kyst- og Naturturisme. Lead partner og ordregiver er Destination Himmerland v. direktør Jimmi Stæhr-Petersen, Løgstørvej 14, 9600 Aars.

FRIST FOR INDSENDELSE AF TILBUD
Tilbud sendes pr. mail senest 13. august til:
Alice Bank Danielsen, Innovationskonsulent, Dansk Kyst- og Naturturisme
abd@kystognaturturisme.dk / tlf. 2643 1411.

Spørgsmål til opgaven kan stilles efter 3. august (ferie uge 29-31).

Tilbuddet bedes stilet til Destination Himmerland, Projekt Back to Business - Back on Track

BILAG TIL OPGAVEN:
Pdf-fil af bogen Den digitale Værktøjskasse fra 2011.

UDVÆLGELSE AF TILBUD
Tilbud udvælges ud fra hhv.
• Pris
• Kvalifikationer
• Kvalitet
• Leveringssikkerhed

BEHANDLING AF TILBUD
De indkomne tilbud behandles på projektmøde d. 14. august.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-07-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-07-2020)
Titel Digital værktøjskasse (turisme)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse DIGITAL VÆRKTØJSKASSE
TILBUDMATERIALE TIL BACK TO BUSINESS - BACK ON TRACK

BAGGRUND
Som led i kickstartprojektet "Back to Business - Back on Track" ønskes tilbud på udarbejdelse af en digital værktøjskasse målrettet turisterhvervet. Parterne bag projektet er Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Destination Kystlandet og Dansk Kyst- og Naturturisme, og målet for projektet er hurtig hjælp til de kriseramte virksomheder i de tre destinationer. Den digitale værktøjskasse indgår som delaktivitet i projektet.
Turisterhvervet i de tre nydannede destinationer mangler et fælles forum, hvor de kan finde og dele metoder og redskaber til digital synlighed - en værktøjskasse. Ideen udspringer af Midtjysk Turisme, der tilbage i 2009 samlede en række redskaber i et lettilgængeligt format. Værktøjskassen er for længst forældet, men ideen var god, og vi vil derfor lave en ny/opdateret udgave. Den tidligere værktøjskasse var en fysisk bog, denne gang vil vi gøre materialet tilgængeligt på en digital platform, så det løbende kan opdateres og suppleres. Der er dog fortsat er et ønske om trykt materiale, og derfor skal dele af værktøjskassen gøres klar til print/tryk.

BESKRIVELSE AF OPGAVEN
Værktøjskassen skal udvikles med afsæt i her og nu løsninger som hurtigt kan kortlægges og bringes i anvendelse hos virksomhederne, både i dette projekt men også udenfor, og det er således hensigten, at materialet skal være frit tilgængelig for turisterhvervet generelt set.
Værktøjskassen vil have primært fokus på at afhjælpe de udfordringer som erhvervet møder i dagligdagen, og vi er derfor i gang med en kort research af, hvilke digitale værktøjer og forretningsmodeller, turisterhvervet anvender p.t. Resultaterne af denne kortlægning ligger klar 31/8 og vil indgå i arbejdet med den digitale værktøjskasse. Indholdet vil have karakter af digitale værktøjer, platforme og software, som virksomhederne kan gøre anvendelse af her og nu og som kan bidrage til øget synlighed, salg og omsætning. Det er derfor væsentligt, at materialet eksemplificeres med cases og tydelig instruktion. Vi overvejer at tilføje et e-læringsmodul - det ligger dog udenfor nærværende opgave.
Værktøjskassen skal være digitalt tilgængelig for de involverede virksomheder i projektet, og vil blive introduceret/markedsført via workshops i destinationerne og gennem destinationernes direkte dialog med turisterhvervet.
Tilbud bedes indeholde både indhold og opbygning af digital løsning. Dertil ønskes dele af indhold forberedt til print/trykklar pdf med mulighed for tilføjelse af destinationens eget logo.

MÅLGRUPPE / GEOGRAFI
Målgruppen for værktøjskassen er ledere og medarbejdere i turisterhvervet, som arbejder med strategisk udvikling, salg og synlighed, herunder navnlig turisterhvervet i Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Kystlandet.

INDHOLD
Indholdet i den opdaterede udgave af "Den Digitale Værktøjskasse" (Midtjysk Turisme 2009 og 2011) skal baseres på følgende:

• Redskaber, software og platforme, der er relevante ifm. turismeudvikling og markedsføring. Materialet udvælges ud fra:
o Kritisk gennemgang af tidligere publikation
o Ny viden om digital forretningsudvikling, salg og markedsføring indenfor branchen
o Resultaterne af research om erhvervets nuværende digitale løsninger
• Udviklingsspørgsmål med henblik på digital strategi (vi vil gerne nudge virksomheden til at tænke strategisk og overveje hvad og hvorfor)
o Beskriv din målgruppe
o Vælg, hvilke platforme og kanaler, der er relevante for dig
o Hvad er næste skridt for din virksomhed
o Sæt mål for din indsats
• Eksempler og cases til indhold (DKNT hjælper gerne)
• Tydelig instruktion og vejledning
• Links til "Vil du vide mere?"

Nærværende opgave udgør del 1 og ventes udbygget med en del 2, der omhandler redskaber til digital forretningsudvikling. Del 2 udbydes senere. Yderligere emner kan tilføjes på sigt,

AKTIVITETS- OG TIDSPLAN
1. Koncept og indhold 8. juli 20
2. Tilbudsindhentning 9. juli - 13. august
3. Valg af leverandør + aftale 14. august (arbejdsgruppemøde)
4. Resultater af kortlægning 30. august
5. Udarbejdelse af værktøjskasse 1. september - 30. november 20
6. Test og godkendelse 1.-15. december 20
7. Færdig værktøjskasse 15. december 20

ORDREGIVER
Værktøjskassen produceres som led i Kickstartprojektet "Back to Business - Back on Track" - et samarbejde mellem Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Destination Kystlandet og Dansk Kyst- og Naturturisme. Lead partner og ordregiver er Destination Himmerland v. direktør Jimmi Stæhr-Petersen, Løgstørvej 14, 9600 Aars.

FRIST FOR INDSENDELSE AF TILBUD
Tilbud sendes pr. mail senest 13. august til:
Alice Bank Danielsen, Innovationskonsulent, Dansk Kyst- og Naturturisme
abd@kystognaturturisme.dk / tlf. 2643 1411.

Spørgsmål til opgaven kan stilles efter 3. august (ferie uge 29-31).

Tilbuddet bedes stilet til Destination Himmerland, Projekt Back to Business - Back on Track

BILAG TIL OPGAVEN:
Pdf-fil af bogen Den digitale Værktøjskasse fra 2011.

UDVÆLGELSE AF TILBUD
Tilbud udvælges ud fra hhv.
• Pris
• Kvalifikationer
• Kvalitet
• Leveringssikkerhed

BEHANDLING AF TILBUD
De indkomne tilbud behandles på projektmøde d. 14. august.
Annonceret 09-07-2020 kl. 14.00
Deadline 13-08-2020 kl. 08.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Udvælgelseskriterier Tilbud udvælges ud fra hhv.
• Pris
• Kvalifikationer
• Kvalitet
• Leveringssikkerhed
Adresse Skeelslundvej 99
9440
Åbybro
CPV kode 72222300-0 - Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Alice Bank Danielsen
Kontakt E-mail: abd@kystognaturturisme.dk
Telefon: +45 26431411
Modtagers firmanavn Dansk Kyst- og Naturturisme
Adresse for modtagelse af tilbud abd@kystognaturturisme.dk