Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 2020/S 145-357835

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder til overtagelse pr. 1. januar 2021 driften af ordregivers kantinefaciliteter på følgende

adresser:

— Nobelparkens Kantine og Deli, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C – 1 spisested, 1 café, 1

produktionskøkken samt 1 bageri

— Stakladen, Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Århus C – 1 produktionskøkken til servicering af AU

konferencecenter

— Tandlægeskolens Kantine, Vennelyst Boulevard 8, 8000 Århus C – 1 spisested + 1 produktionskøkken.

Ordregiver udbyder til overtagelse pr. 1. august 2021 driften af ordregivers kantinefaciliteter på

— Samfundsfaglig Kantine, Bartholins Allé 8, 8000 Århus C – 1 spisested + 1 produktionskøkken.

Udbuddet omfatter den totale drift af kantinerne, herunder bl.a. indkøb, produktion, anretning og salg af mad og drikkevarer i løbet af dagen.

Udbuddet omfatter ligeledes forplejning i forbindelse med bortforpagters arrangementer i AU

Konferencecenter.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Universitet
Annonceret 29-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 29-07-2020 kl. 10.00
Deadline 31-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357835-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (09-07-2020)

Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 2020/S 131-321968

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321968-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder til overtagelse pr. 1. januar 2021 driften af ordregivers kantinefaciliteter på følgende adresser:

— Nobelparkens Kantine og Deli, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C – 1 spisested, 1 Café, 1 produktionskøkken samt 1 bageri

— Stakladen, Fredrik Nielsens Vej 2, 8000 Århus C – 1 produktionskøkken til servicering af AU Konferencecenter

— Tandlægeskolens Kantine, Vennelyst Boulevard 8, 8000 Århus C – 1 spisested + 1 produktionskøkken.

Ordregiver udbyder til overtagelse pr. 1. august 2021 driften af ordregivers kantinefaciliteter på:

— Samfundsfaglig Kantine, Bartholins Allé 8, 8000 Århus C – 1 spisested + 1 produktionskøkken.

Udbuddet omfatter den totale drift af kantinerne, herunder bl.a. indkøb, produktion, anretning og salg af mad- og drikkevarer i løbet af dagen.

Udbuddet omfatter ligeledes forplejning i forbindelse med Bortforpagters arrangementer i AU konferencecenter.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Universitet
Annonceret 09-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 09-07-2020 kl. 10.00
Deadline 31-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321968-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter