Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2020/S 131-321326

Kort beskrivelse

Hovedparten af de kommunale kørsler i Frederikssund Kommune er udbudt gennem Movia som Flexrute eller Flexkommune. Frederikssund Kommune har dog fortsat behov for at bestille kørsel, der ikke kan rummes i Movias Flexrute-ordninger, fordi behovet opstår ad hoc, og ej heller Flexkommune fordi borgeren har særlige behov, der ikke kan rummes i Flexkommune. Der er dermed tale om en "restgruppe" af kørsler, som Frederikssund Kommune nu ønsker at lave en rammeaftale omkring.

Der er tale om en bred vifte af kommunale kørsler, der spænder fra kørsel af sårbare børn og unge til voksne handicappede. Af eksempler kan nævnes kørsel til aflastning, kortvarige behandlingsforløb, kørsel til STU, beskyttet beskæftigelse med mere.

Rammeaftalen vedrører udelukkende kørsler i tidsrummet mandag-fredag kl. 07.00-17.00.

Læs mere
Ordregiver Frederikssund Kommune
Annonceret 09-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 09-07-2020 kl. 10.00
Deadline 17-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321326-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse