Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2020/S 129-316823

Kort beskrivelse

Frederiksberg Kommune ønsker at opføre et nyt kombineret plejecenter og botilbud, kaldet Ny Søndervang.

Der søges til projektet gennem nærværende udbud en bygherrerådgiver til udarbejdelse af byggeprogram, udbuds- og kontraktgrundlag og under udførelsen byggeledelse og fagtilsyn. For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

Ny Søndervang, der skal være klar til indflytning i 2025, skal i en fleksibel løsning rumme 129 plejeboliger fordelt på 105 boliger til plejecentret, og 24 boliger til botilbuddet hvoraf 8 eventuelt skal etableres som en særlig skærmet enhed.

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Annonceret 07-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-07-2020 kl. 10.00
Deadline 04-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316823-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse