Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 129-316459

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter landinspektørydelser i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan opfatte:

— Udarbejdelse af udstykningsrids

— Udarbejdelse af servitutredegørelser og indhentelse af servitutter

— Bistand til udmatrikulering af arealer, herunder indhentelse af relevante godkendelser

— Indhentelse af ledningsoplysninger og udarbejdelse af ledningsplaner

— Udarbejdelse af servitutter.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Annonceret 07-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-07-2020 kl. 10.00
Deadline 26-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316459-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse