Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr 2020/S 129-315754

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, forbrugsvarer, reservedele, serviceeftersyn og teknik support. Målerne skal anvendes, til spildevand, renseanlæg, transport af spildevand, vandværker og distribution af drikkevand til 5 af selskaber der er medejere af SamAqua. Udbuddet vil være delt op som nyindkøb samt suppleringskøb til bestående anlæg.

Der indgås en aftale med en leverandør på nyindkøb af vandkvalitetsmålere og øvrige målere, pr delaftaler. Ved nyindkøb menes helt udskiftning af tidligere installation eller ved nyt anlæg.

Ved suppleringskøb, til bestående anlæg, menes der indkøb af målere, reservedele, forbrugsvarer, serviceaftaler, til anlæg, installationer med mere, der allerede er etableret. Der vil blive tildeling til flere leverandører der kan dække de produkt-målertyper, der er en del af selskabernes bestående anlæg.

Læs mere
Ordregiver SamAqua A/S
Annonceret 07-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-07-2020 kl. 10.00
Deadline 07-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315754-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse