Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vaskulære proteser 2020/S 129-315442

Kort beskrivelse

I forbindelse med udbud af EVAR og TEVAR stentgrafter ønsker Region Hovedstaden, at afholde markedsdialog, hvor potentielle tilbudsgivere får mulighed for at præsenterer deres sortiment indenfor EVAR og TEVAR grafter. Der ønskes bl.a. produktfremvisning, præsentation af sortiment og kort gennemgang af dokumenteret effekt.

Tid: Den 1.september 2020.

Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.

Tilmelding: Der skal senest den 14.august 2020 gives besked om deltagelse til strategisk indkøbskonsulent Ditte Schneidermann på mail ditte.schneidermann@regionh.dk

Ved tilmelding skal "Markedsdialog - procedureoversigt" udfyldes og fremsendes. Denne findes under "Dokumenter." I vil modtage agenda samt anden relevant information i uge 33. Den præsentationstid der tildeles afhænger af sortiments størrelse og antal tilmeldte.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 07-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315442-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse