Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Levering af anlæg til omlastning og komprimering af dagrenovation, restaffald og madaffald.

Leverancen omfatter levering, montering og tilslutning samt afprøvning og idriftsættelse af en omlastestation til affald fuldt færdig til drift inkl. nedenfor nærmere specificerede delarbejder og delleverancer:
- Komplet anlæg inkl. Alle hjælpesystemer nødvendige for drift af anlægget.
- Projektering og udfærdigelse af dokumentationsmateriale.
- Levering og montage.
- Opstart, indregulering, idriftsætning, prøvekørsel og aflevering af anlægget.
- CE-mærkning af det leverede anlæg herunder risikovurdering.
- Oplæring af personale.
- Bistand i garantiperioden (2 år) inkl. Sliddele og serviceeftersyn.
- Serviceaftale (timerater) skal være indeholdt i tilbuddet.
- Option 1 på udvidelsesmulighed.
- Option 2 på ekstra containere.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/134134048.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-07-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-07-2020)
Titel Levering af anlæg til omlastning og komprimering af dagrenovation, restaffald og madaffald.
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Leverancen omfatter levering, montering og tilslutning samt afprøvning og idriftsættelse af en omlastestation til affald fuldt færdig til drift inkl. nedenfor nærmere specificerede delarbejder og delleverancer:
- Komplet anlæg inkl. Alle hjælpesystemer nødvendige for drift af anlægget.
- Projektering og udfærdigelse af dokumentationsmateriale.
- Levering og montage.
- Opstart, indregulering, idriftsætning, prøvekørsel og aflevering af anlægget.
- CE-mærkning af det leverede anlæg herunder risikovurdering.
- Oplæring af personale.
- Bistand i garantiperioden (2 år) inkl. Sliddele og serviceeftersyn.
- Serviceaftale (timerater) skal være indeholdt i tilbuddet.
- Option 1 på udvidelsesmulighed.
- Option 2 på ekstra containere.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/134134048.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 06-07-2020 kl. 13.00
Deadline 12-08-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/134134048.aspx
Ordregiver Arwos Affald A/S
Udvælgelseskriterier Økonomisk mest fordelagtige pris
Adresse Forsyningsvejen 2
6200
Aabenraa
WWW: www.arwos.dk
CPV kode 39713300-6 - Affaldskomprimatorer
42418000-9 - Maskiner til løftning, håndtering, lastning eller losning
63111000-0 - Håndtering af containere
43315000-4 - Komprimeringsmaskiner
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Stinne Stokkebo
Kontakt E-mail: ssto@arwos.dk
Telefon: +45 76930941
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/134134048.aspx