Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fjernvarmekedler 2020/S 128-314518

Kort beskrivelse

Vrå Varmeværk a.m.b.a (efterfølgende: Vrå Varmeværk) producerer i dag el og varme vha. 1 naturgasturbine, 2 naturgaskedler samt 1 solvarmeanlæg. Herudover modtager Vrå Varmeværk også overskudsvarme fra Grøngas. Vrå Varmeværk deltager gennem House of Energy i projektet INDDHEAT, som omfatter nordjyske fjernvarmeprojekter med det formål at fremme fortrængningen af naturgas, og dermed bidrage til en mere bæredygtig fjernvarme. Da det ikke længere er rentabelt at producere strøm på den nuværende naturgasturbine, efter at de sidste el-produktionstilskud er bortfaldet, skal turbinen demonteres. Turbinen er desuden dyr i vedligeholdelsesomkostninger, da den er fra 1989 og er ved at være nedslidt. For at kunne opretholde den samme forsyningssikkerhed ønsker Vrå Varmeværk at opføre en elkedel til spidslast- og reservedrift.

Tryk her https://permalink.mercell.com/133707264.aspx

Læs mere
Ordregiver PlanEnergi
Annonceret 06-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 06-07-2020 kl. 10.00
Deadline 28-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314518-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed