Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 128-312353

Kort beskrivelse

Teknikentreprisen udføres på 3 forskellige destinationer: i pumpebygværket ved kridtsøen, i søvekslerstationen, hvor det kolde kridtsøvand veksles med det varme kølevand fra kølevandssystemet og i selve kølecentralen, hvor det kolde kølevand om nødvendigt kan køles yderligere ned via chillere eller varmepumper til ønsket fremløbstemperatur på 10 – 12 oC.

Køleanlægget skal forsyne Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) med kølevand. I nuværende fase skal der etableres 7,3 MW (12/18 oC) køling, der i næste fase skal forøges til 11 MW.

Arbejderne omfatter både smede- og isoleringsarbejder samt VVS-arbejder. Endvidere indgår ventilationsarbejder, dog alene i pumpebygværk og søvekslerstation.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Fjernkøling A/S
Annonceret 06-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 06-07-2020 kl. 10.00
Deadline 03-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312353-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse