Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilbudsindhentning graffitiafrensning

Kontrakten omfatter afrensning af graffiti på kommunens ejendomme i en højde op til ca. 3 meter.
Kontrakten omfatter afrensning af Bygningsfacaderne, alle sider og alle materialer (murværk, træværk, glaspartier mv.), Perimetersikringen på alle ejendomme, Alt udendørs inventar tilhørende ejendommene (mure, hegn, legeudstyr, bænke, skilte mv.), Konservatoriegrunden – løbende afrensning og rundering 2 x ugentligt, da hyppigheden af graffiti er større end ved de andre kommunale bygninger.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-07-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-07-2020)
Titel Tilbudsindhentning graffitiafrensning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kontrakten omfatter afrensning af graffiti på kommunens ejendomme i en højde op til ca. 3 meter.
Kontrakten omfatter afrensning af Bygningsfacaderne, alle sider og alle materialer (murværk, træværk, glaspartier mv.), Perimetersikringen på alle ejendomme, Alt udendørs inventar tilhørende ejendommene (mure, hegn, legeudstyr, bænke, skilte mv.), Konservatoriegrunden – løbende afrensning og rundering 2 x ugentligt, da hyppigheden af graffiti er større end ved de andre kommunale bygninger.
Annonceret 03-07-2020 kl. 14.37
Deadline 21-08-2020 kl. 13.59
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier 100%
Link til udbudsmateriale https://www.frederiksberg.dk/
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Adresse Smallegade 1
2000
Frederiksberg
CPV kode 90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90690000-0 - Fjernelse af graffiti
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Natascha Mehlin Lund Hansen
Kontakt E-mail: naha17@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982054
Modtagers firmanavn Frederiksberg Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Smallegade 1