Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Prækvalifikation til anlægsarbejdet “Aktivitetsbåndet" Tønder

Tønder Kommune, Tønder Spildevand A/S og Tønder Vand A/S udbyder opgaven som offentlig licitation med prækvalifikation.

Op til 4 entreprenører udvælges til at gå videre til tilbudsfasen. Ansøgere udvælges med vægtning af følgende kriterier:
- Lignende referencer af klimatilpasningsanlæg indeholdende jord- og afvandingsarbejder, belægninger og beplantninger: 35%
- Firmaets organisation og nøglepersoner (CV) tilknyttet anlægsarbejder: 30%.
- Økonomisk formåen: 20 %
- Beskrivelse af kvalitetssikringsprocedure: 15%

Aflevering af prækvalifikationsmateriale skal ske elektronisk på iprojekt.dk

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-07-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-07-2020)
Titel Prækvalifikation til anlægsarbejdet “Aktivitetsbåndet" Tønder
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Tønder Kommune, Tønder Spildevand A/S og Tønder Vand A/S udbyder opgaven som offentlig licitation med prækvalifikation.

Op til 4 entreprenører udvælges til at gå videre til tilbudsfasen. Ansøgere udvælges med vægtning af følgende kriterier:
- Lignende referencer af klimatilpasningsanlæg indeholdende jord- og afvandingsarbejder, belægninger og beplantninger: 35%
- Firmaets organisation og nøglepersoner (CV) tilknyttet anlægsarbejder: 30%.
- Økonomisk formåen: 20 %
- Beskrivelse af kvalitetssikringsprocedure: 15%

Aflevering af prækvalifikationsmateriale skal ske elektronisk på iprojekt.dk
Annonceret 03-07-2020 kl. 13.10
Deadline 14-08-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://portal.iprojekt.dk/link/Aktivitetsbaandet
Ordregiver Tønder Kommune
Udvælgelseskriterier - Lignende referencer af klimatilpasningsanlæg indeholdende jord- og afvandingsarbejder, belægninger og beplantninger: 35%
- Firmaets organisation og nøglepersoner (CV) tilknyttet anlægsarbejder: 30%.
- Økonomisk formåen: 20 %
- Beskrivelse af kvalitetssikringsprocedure: 15%
Adresse Wegners Plads 2
6270
Tønder
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 4
SMV venligt Nej
Kontaktperson Virginie Le Goffic
Kontakt E-mail: vlg@effekt.dk
Telefon: +45 35353631
Modtagers firmanavn Aflevering af prækvalifikationsmateriale skal ske elektronisk på iprojekt.dk
Adresse for modtagelse af tilbud Aflevering af prækvalifikationsmateriale skal ske elektronisk på iprojekt.dk