Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

udbud af kampagne: Kontrol af batterier mht. tungmetalindhold og mærkning

Udbudet relaterer sig til kampagnen: Kontrol af batterier mht. tungmetalindhold og mærkning.
Udbudet er mere specifikt et ønske om analyse af kviksølv-, bly- og cadmiumindhold i op til 100 forskellige husholdningsbatterier.

Udbudet relaterer sig til, at kemikalieinspektionen vil i 2020 gennemføre en kontrol af tungmetaller i batterier. Udbudet omfatter laboratorieanalyser af op imod 100 husholdningsbatterier

Kampagnen har til formål at føre tilsyn og kontrol med indholdet af tungmetaller, herunder kviksølv, cadmium og bly, i batterier. Dertil vil der også blive set på, om batterierne har det lovbestemte recirkulationsmærke og om produkterne er registreret i Dansk Producentansvars System.

Kemikalieinspektionen vil udtage cirka 100 batterier til analyse.

Kampagnen er en vigtig del af den danske kemiindsats, der har fokus på de såkaldte CMR-stoffer (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske), samt miljøskadelige stoffer. Kampagnen vil også styrke Miljøstyrelsens arbejde i forhold til den cirkulære økonomi og affald.

I denne kampagne vil der bliver kontrolleret batterier fra internethandelsplatforme, byggemarkeder og detailvarebutikker.Regler

Bekendtgørelse nr. 870 af 8. juli 2015 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer

Bekendtgørelse nr. 1453 af 7. december 2015 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Frist for tilbudsangivelse: 14. august 2020

Frist for spørgsmål: 15. juli 2020

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-07-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-07-2020)
Titel udbud af kampagne: Kontrol af batterier mht. tungmetalindhold og mærkning
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbudet relaterer sig til kampagnen: Kontrol af batterier mht. tungmetalindhold og mærkning.
Udbudet er mere specifikt et ønske om analyse af kviksølv-, bly- og cadmiumindhold i op til 100 forskellige husholdningsbatterier.

Udbudet relaterer sig til, at kemikalieinspektionen vil i 2020 gennemføre en kontrol af tungmetaller i batterier. Udbudet omfatter laboratorieanalyser af op imod 100 husholdningsbatterier

Kampagnen har til formål at føre tilsyn og kontrol med indholdet af tungmetaller, herunder kviksølv, cadmium og bly, i batterier. Dertil vil der også blive set på, om batterierne har det lovbestemte recirkulationsmærke og om produkterne er registreret i Dansk Producentansvars System.

Kemikalieinspektionen vil udtage cirka 100 batterier til analyse.

Kampagnen er en vigtig del af den danske kemiindsats, der har fokus på de såkaldte CMR-stoffer (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske), samt miljøskadelige stoffer. Kampagnen vil også styrke Miljøstyrelsens arbejde i forhold til den cirkulære økonomi og affald.

I denne kampagne vil der bliver kontrolleret batterier fra internethandelsplatforme, byggemarkeder og detailvarebutikker.Regler

Bekendtgørelse nr. 870 af 8. juli 2015 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer

Bekendtgørelse nr. 1453 af 7. december 2015 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Frist for tilbudsangivelse: 14. august 2020

Frist for spørgsmål: 15. juli 2020
Annonceret 03-07-2020 kl. 12.00
Deadline 14-08-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2020/udbud-af-laboratorieanalyse-til-kampagnen-kontrol-med-batterier-2020/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 200000 DKK
Udvælgelseskriterier Vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående underkriterier med den angivne vægtning:

1. Kvalitetssikring ift. det konkrete projekt 30 %
2. Fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning 30 %
3. Tidsplan, leveringstid 20 %
4. Pris 20 %
Adresse Antvorskov allé 139
4200
Slagelse
CPV kode 71600000-4 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Kenneth Ebert
Kontakt E-mail: kemikalieinspektionen@mst.dk
Telefon: +45 29316419