Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rengøring af lokaler 2020/S 127-310987

Kort beskrivelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder herved varetagelse af rengøringsydelser for DTU.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. udbudslovens § § 58-60.

Udbuddet omfatter 2 af DTU’s campusser – DTU Lyngby campus og DTU Ballerup campus. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler:

— Delaftale 1: DTU Lyngby

— Delaftale 2: DTU Ballerup.

Der kan anmodes om prækvalifikation på en eller flere delaftaler. Ved anmodning om prækvalifikation bedes det oplyst, hvilke(n) delaftale(r), der anmodes om prækvalifikation til.

DTU afholder informationsmøde for alle interesserede onsdag den 5. august 2020, kl. 13.00-14.00. Informationsmødet afholdes i mødelokale S09 (Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101, stuen). Af praktiske hensyn bedes alle interesserede tilmelde sig via mail til Nina Marie Ravn, nirav@dtu.dk. Tilmelding bedes ske senest mandag den 3. august 2020.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet uploadet til iBinder.

Læs mere
Ordregiver Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Annonceret 03-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 03-07-2020 kl. 10.00
Deadline 28-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310987-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse