Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 150-368557

Kort beskrivelse

Ikast Brande kommune skal have opført en ny børneinstitution til omkring 150 børn + personale. Institutionen skal huse 100 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, 20 børn med særlige vidtgående behov (0 - 6 år). Som option kan der vælges at tilkøbe funktioner til børn med særlige vidtgående behov, i skolealderen.

Bygningen skal opføres på et areal beliggende i yderkanten af Ikast by. Grunden er ubebygget. Ud over bygningen skal der etableres adgangsveje, parkering, udearealer, samt en offentlig sti i periferien af grunden.

Den nye daginstitution ønskes udformet og indrettet, så der opnås et velfungerende og harmonisk bygningsanlæg. Bygningerne skal fremtræde imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning. Der skal samtidig lægges vægt på at bygningernes drift- og vedligeholdelsesudgifterne begrænses bedst muligt. Bygninger ønskes indrettet med fleksible løsninger.

Læs mere
Ordregiver Ikast Brande Kommune
Annonceret 05-08-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 05-08-2020 kl. 10.00
Deadline 21-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368557-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (03-07-2020)

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 127-310907

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310907-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ikast Brande kommune skal have opført en ny børneinstitution til omkring 150 børn + personale. Institutionen skal huse 100 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn, 20 børn med særlige vidtgående behov (0 - 6 år). Som option kan der vælges at tilkøbe funktioner til børn med særlige vidtgående behov, i skolealderen.

Bygningen skal opføres på et areal beliggende i yderkanten af Ikast by. Grunden er ubebygget. Ud over bygningen skal der etableres adgangsveje, parkering, udearealer, samt en offentlig sti i periferien af grunden.

Den nye daginstitution ønskes udformet og indrettet, så der opnås et velfungerende og harmonisk bygningsanlæg. Bygningerne skal fremtræde imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning. Der skal samtidig lægges vægt på at bygningernes drift- og vedligeholdelsesudgifterne begrænses bedst muligt. Bygninger ønskes indrettet med fleksible løsninger.

Læs mere
Ordregiver Ikast Brande Kommune
Annonceret 03-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 03-07-2020 kl. 10.00
Deadline 03-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310907-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse