Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Damp, varmt vand og tilhørende produkter 2020/S 127-309995

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter levering af fjernkøling til Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH), og udbydes som en leverancekontrakt. Leverandøren er således ansvarlig for projektering, etablering, anlæg og drift af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Region Syddanmark (RS) har stillet en række funktions- og tekniske krav til køleanlægget, herunder krav til kølekapaciteten samt krav til anlæggets maksimale miljømæssige belastning. Leverandøren skal levere køling inden for en kapacitetsramme (effekt) på min. 18 MW pr. 1. januar 2022 svarende til det skønnede maksimale behov for Nyt OUH (Etape 1). Herudover skal leverandøren sikre, at der altid kan leveres 1,5 MW nødkøling i tilfælde af havari på fjernkølingsanlægget med virkning fra den 1. november 2022 (Etape 2). Nødkøleanlægget skal etableres on-site på RS' grund og RS stiller i den forbindelse et mindre areal til rådighed i hospitalets teknikby.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
Annonceret 03-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 03-07-2020 kl. 10.00
Deadline 26-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309995-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse