Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 132-322631

Kort beskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (herefter "TMF") planlægger at udbyde en række genopretningsprojekter i totalentreprise. TMF forventer en forøget pulje af genopretningsprojekter i de kommende år. Det er TMF's ønske, at en række af disse projekter skal gennemføres i totalentreprise. TMF ønsker at afholde en dialog med markedet med henblik på at skabe det bedst mulige fundament for udformningen af et eller flere udbud heraf, jf. udbudslovens § 39, jf. yderligere nedenfor under punkt VI.3). Markedsdialogen har til formål at undersøge og belyse, hvordan TMF bedst sammensætter et udbud, som er interessant for markedet, herunder en afklaring af, om markedet vil være interesseret i en rammeaftale for sådanne totalentrepriser. Markedsdialogen vil foregå som individuelle møder i perioden d. 24. aug.- 4. sept. 2020 mellem kl. 09.00-16.00 hos TMF, Islands Brygge 37, 2300 København S. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er mandag den 10. august 2020 kl. 12.00.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Annonceret 10-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322631-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Forhåndsmeddelelse (03-07-2020)

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 127-309401

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309401-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune (herefter "TMF") planlægger at udbyde en række genopretningsprojekter i totalentreprise. TMF forventer en forøget pulje af genopretningsprojekter i de kommende år. Det er TMF's ønske, at en række af disse projekter skal gennemføres i totalentreprise. TMF ønsker at afholde en dialog med markedet med henblik på at skabe det bedst mulige fundament for udformningen af et eller flere udbud heraf, jf. udbudslovens § 39, jf. yderligere nedenfor under punkt VI.3). Markedsdialogen har til formål at undersøge og belyse, hvordan TMF bedst sammensætter et udbud, som er interessant for markedet, herunder en afklaring af, om markedet vil være interesseret i en rammeaftale for sådanne totalentrepriser. Markedsdialogen vil foregå som individuelle møder i perioden d. 24. aug.- 4. sept. 2020 mellem kl. 09.00-16.00 hos TMF, Islands Brygge 37, 2300 København S. Frist for ansøgning om deltagelse i møderne er mandag den 10. august 2020 kl. 12.00.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, afdeling for mobilitet, klimatilpasning og byvedligehold
Annonceret 03-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 03-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309401-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse