Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Velkommen til Nationalpark Vadehavet - Udbud af formidlingsprojekt

Siden etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010 har Nationalpark Vadehavet arbejdet på at formidle nationalparkens natur, kultur, geologi osv. I den forbindelse udbydes nu en rådgiveropgave vedrørende design og projektering af konkrete løsninger i formidlingsprojektet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”.
Den udbudte opgave omfatter:
• Formidlingsmanual
• 4 stk. porte på eksisterende attraktioner bl.a. Blåvandshuk Fyr og Fiskeri- og Søfartsmuseet
• 5 stk. velkomststeder
• 22 stk. infosteder
• Udbud og byggeledelse/tilsyn (option)
Kontrakten træder i kraft den 1. september 2020.
Udbuddet er omfattet af Udbudslovens afsnit V (Lov nr. 1564 af 15. december 2015) og gennemføres som et offentligt udbud, for at sikre en effektiv konkurrence om opgaven.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 02-07-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 02-07-2020)
Titel Velkommen til Nationalpark Vadehavet - Udbud af formidlingsprojekt
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Siden etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010 har Nationalpark Vadehavet arbejdet på at formidle nationalparkens natur, kultur, geologi osv. I den forbindelse udbydes nu en rådgiveropgave vedrørende design og projektering af konkrete løsninger i formidlingsprojektet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”.
Den udbudte opgave omfatter:
• Formidlingsmanual
• 4 stk. porte på eksisterende attraktioner bl.a. Blåvandshuk Fyr og Fiskeri- og Søfartsmuseet
• 5 stk. velkomststeder
• 22 stk. infosteder
• Udbud og byggeledelse/tilsyn (option)
Kontrakten træder i kraft den 1. september 2020.
Udbuddet er omfattet af Udbudslovens afsnit V (Lov nr. 1564 af 15. december 2015) og gennemføres som et offentligt udbud, for at sikre en effektiv konkurrence om opgaven.
Annonceret 02-07-2020 kl. 12.00
Deadline 18-08-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris, vægt 40 %

Organisation og kvalitet, vægt 60 %
Link til udbudsmateriale https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/udbudsmateriale/velkommen-til-nationalpark-vadehavet-udbud-af-formidlingsprojekt/
Ordregiver Nationalparkfond Vadehavet // CVR:34372098
Udvælgelseskriterier Udelukkelse og mindstekrav til egnethed
• Tilbudsgiver må ikke have en ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder, der er større end kr. 100.000, jf. Udbudslovens § 135, stk. 3.
• Tilbudsgiver skal, indenfor de seneste tre år, regnet fra tilbudsfristen udløb, have udført mindst én opgave som den udbudte. Med ”opgaver som den udbudte”, menes opgaver vedrørende udarbejdelse af formidlingskoncepter, samt planlægning og projektering af projekter baseret på det udviklede formidlingskoncept.
Se udbudsmaterialet for yderligere herom.
Adresse Havnebyvej 30
6792
Rømø
CPV kode 92521100-0 - Udstilling på museer
79950000-8 - Organisering af udstillinger, messer og kongresser
92330000-3 - Tjenester i forbindelse med rekreative områder
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Henrik Mikaelsen
Kontakt E-mail: hemik@danmarksnationalparker.dk
Telefon: +45 24693845
Modtagers firmanavn Jannie Weje Stepien, NIRAS
Adresse for modtagelse af tilbud jwn@niras.dk