Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forpagtning af restaurant- og cafedrift på musik- og teaterhuset Værket, Randers

Konkurrencen vedrører indgåelse af koncessionskontrakt vedr. forpagtning af restaurant- og cafedrift på Musik- og teaterhuset Værket, Randers. Kontraktstart vil være den 1. januar 2021. Konkurrencen gennemføres som et udbud med forhandling.

Der er tale om en tjenesteydelse omfattet af Bilag 4 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter, hvorfor procedurereglerne efter Koncessionsdirektivet ikke finder anvendelse, jf. dog art. 31, stk. 3 og art. 32.

En nærmere beskrivelse af forpagtningskontraktens omfang, vilkår og indhold fremgår af det samlede konkurrencemateriale der er frit tilgængeligt på nævnte link.

Alt kommunikation med Værket skal ske via udbudssystemet (se link)

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 02-07-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 02-07-2020)
Titel Forpagtning af restaurant- og cafedrift på musik- og teaterhuset Værket, Randers
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Konkurrencen vedrører indgåelse af koncessionskontrakt vedr. forpagtning af restaurant- og cafedrift på Musik- og teaterhuset Værket, Randers. Kontraktstart vil være den 1. januar 2021. Konkurrencen gennemføres som et udbud med forhandling.

Der er tale om en tjenesteydelse omfattet af Bilag 4 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter, hvorfor procedurereglerne efter Koncessionsdirektivet ikke finder anvendelse, jf. dog art. 31, stk. 3 og art. 32.

En nærmere beskrivelse af forpagtningskontraktens omfang, vilkår og indhold fremgår af det samlede konkurrencemateriale der er frit tilgængeligt på nævnte link.

Alt kommunikation med Værket skal ske via udbudssystemet (se link)
Annonceret 02-07-2020 kl. 08.00
Deadline 21-08-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se konkurrencebetingelsernes afsnit 5
Link til udbudsmateriale https://tender.konnect.dk/invite/791
Ordregiver Randers Kommune
Udvælgelseskriterier Se konkurrencebetingelsernes afsnit 2
Adresse Musik- og Teaterhus Værket, Sven Dalsgaards Plads 1
8900
Randers C
CPV kode 55300000-3 - Restaurationsvirksomhed og servering
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Per Tolstrup
Kontakt E-mail: pt@tohv.dk
Telefon: +45 53642240