Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 123-301714

Kort beskrivelse

Opgaven består i at definere, tilrettelægge og gennemføre et eller flere byggeprojekter- eller opgaver, der har demonstrationsværdi. Ved demonstrationsværdi forstås et projekt, hvor der fx anvendes og afprøves digitale værktøjer, åbne standarder, projektstyringsmetoder, udbudsformer og/eller samarbejdsmodeller inden for et eller flere byggeprojekter, -faser, -processer eller aktiviteter.

Formålet med demonstrationsprojektet er at indhente praktiske erfaringer som kan vise, hvordan byggevirksomheder og bygherrer kan fremme et mere effektivt og bæredygtigt byggeri ved at anvende digitale værktøjer i samspil med nye måder at organisere arbejdet på.

De tiltag og aktiviteter som demonstrationsprojektet sætter sig for at afprøve skal være afsluttet ultimo 2021.

Læs mere
Ordregiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Annonceret 29-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 29-06-2020 kl. 10.00
Deadline 21-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301714-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse