Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 132-323987

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er at indkøbe, installere, konfigurere og vedligeholde en softwareløsning til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade (SDS) med tilhørende etiketter og kemisk APV med tilhørende skriftlige instruktioner (Et MSDS Management system).

MSDS Management systemet skal være med til at sikre, at Forsvaret er lovmedholdeligt ift. de forpligtigelser, der er på kemikalie- og arbejdsmiljøområdet.

MSDS Management systemet skal kunne anvendes på Forsvarets eksisterende IT-infrastruktur, herunder på Forsvarets Integrerede Informatik Netværk (FIIN), der er et lukket netværk, uden adgang til Internettet.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Annonceret 10-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-07-2020 kl. 10.00
Deadline 09-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323987-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (26-06-2020)

Programpakker og informationssystemer 2020/S 122-298659

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298659-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

FMI har i 2018 foretaget en indledende markedsundersøgelse vedrørende anskaffelse af et MSDS Management System, der skal fungere som afløser for FMI’s nuværende system ”ChemiControl” (TED nr. 2018/S 103-234772).

Siden gennemførelsen af ovennævnte indledende markedsundersøgelse har FMI udarbejdet udkast til kontrakt med tilhørende bilag, som forventes offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse primo juli 2020.

Udbudsmaterialet vil indeholde en række mindstekrav. Ved et mindstekrav forstås et krav, der ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke kan accepteres.

Formålet med nærværende supplerende markedsundersøgelse er at afdække, hvorvidt potentielle tilbudsgivere forventer at kunne overholde de mindstekrav, som FMI planlægger at inkludere i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Annonceret 26-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 26-06-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298659-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse