Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2020/S 198-480229

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på aftale om udvikling af et standardfærgekoncept, og levering af serviceydelser og finansiering til brug ved medlemskommunernes indkøb af færger samt udvikling af et supportsystem til brug ved medlemskommunernes drift af færger indkøbt under indkøbsaftalen.

Læs mere
Ordregiver Færgesekretariatet
Annonceret 12-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 12-10-2020 kl. 10.00
Deadline 06-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:480229-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (15-06-2020)

Ingeniørvirksomhed 2020/S 114-276697

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276697-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Færgesekretariatet inviterer til markedsdialog forud for udbud af en serviceaftale for Færgesekretariatets medlemskommuner til brug ved udskiftning af eksisterende ø-færger samt drift af nye ø-færger. Serviceaftalen påtænkes at omfatte:

1) udvikling af et standardfærge-design

2) finansieringsmulighed for indkøb af en ny ø-færge samt for de øvrige services leveret under aftalen

3) bistand i forbindelse med kommunernes udbud af en skibsbygningskontrakt om bygning af en ny ø-færge, herunder tilpasning af standardfærge-designet til den enkelte kommunes behov

4) byggetilsyn, tests mm. i forbindelse med skibsbygningen af den nye ø-færge samt

5) support med driften af den nye færge i løbet af dens levetid som kommunal ø-færge.

Læs mere
Ordregiver Færgesekretariatet
Annonceret 15-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-06-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276697-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse