Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2020/S 129-316264

Kort beskrivelse

1) Høring af basis apparatur til laboratoriebrug.

Høringssvar bedes afgives senest fredag d. 26.juni 2020.

Denne høring er primært en høring af selve evalueringsmodellen samt opdeling af delaftalerne. Det endelige materiale vil blive sendt i høring senere.

For eksemplets skyld er denne høring opbygget over kategorien "Inkubatorer".

Tilbudsgivere bedes forholde sig til den beskrevne evalueringsmodel og opdeling af delaftaler. Alle input er velkomne. Såfremt der forefindes uhensigtsmæsssigheder i modellen eller opdeling af delaftaler, må I gerne fremsende forslag til ændringer.

Selve kravspecifikationen er alene medsendt for at illustrere at ordregiver stiller krav til de modeller der kan bydes ind med. Den endelige kravspecifikation vil blive sendt i høring senere sammen med det øvrige materiale. Tilsvarende er gældende for tilbudslisten som også er fremsendt for at illustrere evalueringsmodellen.

Læs mere
Ordregiver Syddansk Universitet
Annonceret 07-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316264-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Forhåndsmeddelelse (15-06-2020)

Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2020/S 114-275868

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275868-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

1) Høring af basis apparatur til laboratoriebrug.

Høringssvar bedes afgives senest fredag d. 26.juni 2020.

Læs mere
Ordregiver Syddansk Universitet
Annonceret 15-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 15-06-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275868-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse