Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2020/S 202-489926

Kort beskrivelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udbyder en 4-årige rammeaftale vedrørende markedsføring, der indeholder 2 delaftaler angående hhv. reklameydelser (delaftale 1) og medieydelser (delaftale 2) jf. punkt II.1.6.

En ansøger kan indgive ansøgning på en eller begge delaftaler. Delaftalerne vil hver blive tildelt én tilbudsgiver. For yderligere information se punkt II.2.4).

Begge delaftaler omfatter tjenesteydelser og delaftale 1 omfatter også et antal varer, som understøtter rekrutteringen til myndighederne under Forsvarsministeriets ressortområde samt markedsføringskampagner. Det vil sige image- og/eller brandingkampagner med anvendelse af flere forskellige platforme.

Aftalen er indgået af FMI.

Det er FMI’s intention at gøre ansøger til hovedleverandør af tjenesteydelserne indtil rammeaftalernes udløb. Køberen har imidlertid ret til at købe tilsvarende tjenesteydelser fra andre leverandører.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Annonceret 16-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-10-2020 kl. 10.00
Deadline 12-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489926-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (27-05-2020)

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2020/S 102-246122

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246122-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse planlægger at udbyde en konsulentrammeaftale vedr. marketingydelser. Rammeaftalen forventes at dække størstedelen af behovet på Forsvarsministeriets område for køb af ekstern rådgivning om marketingydelser inden for såvel reklame- som mediaydelser: Rådgivning og støtte af taktisk og strategisk karakter herunder bl.a. udvikling af koncept og strategi, udvikling, eksekvering og færdiggørelse af kampagner på alle relevante platforme. Tillige udvikling, igangsætning og implementering af events, partnerskaber og arrangementer, såvel eksternt som internt. Samt projektstyring af igangværende marketingopgaver og udarbejdelse af markeds- og målgruppeanalyser. Efterfølgende kunne redegøre for resultater og effekter efter afsluttede kampagner samt anbefalinger til fremtidige kampagner.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Annonceret 27-05-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 27-05-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246122-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse