Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 101-244725

Kort beskrivelse

Opgaven består i at fortsætte etablering og implementering af en kompleks høj-sikkerhedsinfrastruktur i ensupercomputer, som både skal rumme store mængder følsomme data (DNA), der skal kunne opbevares under særlige sikkerhedskrav, og samtidig kunne stilles til rådighed for læger på landets hospitaler, således at lægerne kan bruge disse data til at stille rette diagnose og behandlingsform til den enkelte patient. I forbindelse med opbygningen af supercomputeren skal Danmarks Tekniske Universitets ”Secure Orchestrator” teknologi implementeres i NGC’s infrastruktur. Parallelt med opbygningen og implementeringen af supercomputeren skal NGC opnå ISO-Certificering 27001. Certificeringen gælder alle processer og kontroller herunder leverandørstyring, indkøb og kontraktindgåelse, systemvalg- og opsætning samt overholdelse af gældende lovgivning inden for databehandling.

Det er en forudsætning for arbejdet, at det foregår on-site og på udvalgte adresser i Danmark.

Læs mere
Ordregiver Nationalt Genom Center
Annonceret 26-05-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 26-05-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244725-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed