Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transportudstyr og transporthjælpemidler 2020/S 099-236794

Kort beskrivelse

ARC planlægger at udbyde leverancen ”Indkøb af eldrevne renovationsbiler til ARC”.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at kravene i udbudsmaterialet er konforme med markedets muligheder, har ARC valgt at indgå i dialog med markedet omkring kravspecifikationer til bilerne.

Se nærmere under punkt II.2.4.

Læs mere
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236794-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse