Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering af Teboconazole ED assessment & Classification proposal for reproductive toxicity

As Rapporteur Member State (RMS) Denmark is obligated to perform a hazard identification for endocrine-disrupting properties of tebuconazole by following the scientific criteria which are outlined in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 and Commission Regulation (EU) 2018/605 for biocidal products and plant protection products, respectively. The assessment should be performed in line with the EFSA/ECHA Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-05-2020)
Titel Annoncering af Teboconazole ED assessment & Classification proposal for reproductive toxicity
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse As Rapporteur Member State (RMS) Denmark is obligated to perform a hazard identification for endocrine-disrupting properties of tebuconazole by following the scientific criteria which are outlined in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 and Commission Regulation (EU) 2018/605 for biocidal products and plant protection products, respectively. The assessment should be performed in line with the EFSA/ECHA Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009.
Annonceret 20-05-2020 kl. 22.40
Deadline 09-06-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver vil i forbindelse med vurderingen lægge følgende kriterier til grund:

Pris 40 %: Tilbudsgiver skal give én timepris, som skal være gældende for alle de medarbejdere, der
tilknyttes opgaven. Det tillægges positiv betydning, jo lavere den tilbudte pris er.
Der gøres opmærksom på, at den maksimale pris for opgaven er fastsat til DKK 400.000 (ekskl.
moms), og tilbud over denne beløbsramme vil ikke blive taget i betragtning.

Faglige kompetencer 60 %: Tilbudsgiver skal aflevere CV’er indeholdende relevante faglige
kvalifikationer og erfaringer for de medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning. Hvert CV må
maksimalt udgøre én A4-side.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90721000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Henrik Svenstrup
Kontakt E-mail: hesve@mst.dk
Telefon: +45 72544000