Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ombygning af el-anlæg

Udbuddet omfatter ombygning af I/S Amager Ressourcecenters (i det følgende benævnt ARC) El-anlæg.
Ombygningen omfatter bl.a.
• Montage af lamper for ”10 kV jordslutter lukket
• Udvidelse af Sivacon UPS-tavle
• Udvidelse af el-tavle A0BRD og A0BRF med 1 x 160 A
• Indbygning af Sentron PAC 3200 moduler i Sivacon-tavler
• Etablering af nøgleafbryder
• Retureffekt til Radius 30kV
• Nærværende kravspecifikation beskriver de ydelser, som leverandøren skal levere til ARC, og de krav, der knytter sig til opgavens løsning.
Leverandøren skal jf. udbudsmaterialet tilbyde følgende ydelser i henhold til Kontrakten:
• Design og engineering af ombygning af el-anlægget.
• Dokumentation af ombygningen i de af ARC anvendte systemer til dokumentation af el-anlæg.
• Levering af nyt udstyr og komponenter, der skal anvendes ifm. ombygningen.
• Udførelse af ændringer inkl. Idriftsættelse af ombygningen.
En stor del af ændringerne vil være inden for højspændingsområdet, men der vil også være ændringer på andre spændingsniveauer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-05-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-05-2020)
Titel Ombygning af el-anlæg
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter ombygning af I/S Amager Ressourcecenters (i det følgende benævnt ARC) El-anlæg.
Ombygningen omfatter bl.a.
• Montage af lamper for ”10 kV jordslutter lukket
• Udvidelse af Sivacon UPS-tavle
• Udvidelse af el-tavle A0BRD og A0BRF med 1 x 160 A
• Indbygning af Sentron PAC 3200 moduler i Sivacon-tavler
• Etablering af nøgleafbryder
• Retureffekt til Radius 30kV
• Nærværende kravspecifikation beskriver de ydelser, som leverandøren skal levere til ARC, og de krav, der knytter sig til opgavens løsning.
Leverandøren skal jf. udbudsmaterialet tilbyde følgende ydelser i henhold til Kontrakten:
• Design og engineering af ombygning af el-anlægget.
• Dokumentation af ombygningen i de af ARC anvendte systemer til dokumentation af el-anlæg.
• Levering af nyt udstyr og komponenter, der skal anvendes ifm. ombygningen.
• Udførelse af ændringer inkl. Idriftsættelse af ombygningen.
En stor del af ændringerne vil være inden for højspændingsområdet, men der vil også være ændringer på andre spændingsniveauer.
Deadline 29-05-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier • Pris (40%) • Kvalitet (20 %) • Kompetencer (40%)
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5892f88e-c098-4d04-b3db-9d6f4d1d634f/homepage
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal have erfaring med tilsvarende opgaver
• Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har haft mindst 1 sammenlignelig referencer inden for de seneste 3 år.
En reference anses for sammenlignelig, når den omhandler opgaver af lignende type på lignende tekniske anlæg.

Tilbudsgiver skal have dansk el-autorisation.
Adresse Vindmøllevej 6
2300
København S
WWW: www.a-a-c.dk
CPV kode 45317300-5 - Elinstallation til elektrisk fordelingsudstyr
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Stine Ørbæk Møgelberg
Kontakt E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605