Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Museumsvirksomhed 2020/S 098-235866

Kort beskrivelse

Den selvejende institution Nivaagaard Malerisamling er et stats-anerkendt kunstmuseum oprettet af godsejer Johannes Hage og med hjemsted i Fredensborg Kommune. Museets formål er at gøre stifterens samling og senere erhvervelser tilgængelig for alle samt sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

For at opfylde formålet har Nivaagaard Malerisamling ansøgt om og fået bevilliget en række donationer med det formål at udføre en klimasikring af det eksisterende museum. Dette omfatter i hovedsagen udskiftning af eksisterende ovenlys, etablering af ny klimastyring, herunder en mindre tilbygning for teknik samt opgradering af bygningens sikrings-niveau.

Læs mere
Ordregiver Nivaagaard Malerisamling
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235866-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed