Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Landmåling 2020/S 098-235761

Kort beskrivelse

Banedanmarks Anlægsdivision forventer i de kommende år at skulle udføre en række større og mindre anlægsprojekter og i relation til disse projekter, skal der udføres en række landmålingsopgaver.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv, dvs. Banedanmark kan i konkrete situationer vælge at indgå rådgiveraftale om opmåling med andre rådgivere.

Banedanmark agter at indgå rammeaftale med 3 tilbudsgiver om arbejdet.

Rådgivningen omfatter landmålingsydelser, der er nødvendige for at gennemføre baneprojekter herunder:

- Fikspunktsetablering, nivellementsmåling, detailmålinger, samt diverse ad hoc opmålinger.

Rådgiver skal udføre landmålingsydelserne i overensstemmelse med Banedanmarks krav og specifikationer.

Læs mere
Ordregiver Banedanmark
Deadline 19-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235761-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed