Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Landmåling 2020/S 098-235760

Kort beskrivelse

Banedanmarks Anlægsdivision forventer i de kommende år at skulle udføre en række større og mindre anlægsprojekter og i relation til disse projekter, skal der udføres en række landmålingsopgaver. Banedanmark agter at indgå rammeaftale med 1 tilbudsgiver om arbejdet.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv, dvs. Banedanmark kan i konkrete situationer vælge at indgå rådgiveraftale om opmåling med andre rådgivere. Rådgivningen omfatter landmålingsydelser, der er

nødvendige for at gennemføre baneprojekter herunder: terrænopmåling med LIDAR fra fly og terrænopmåling med drone. Rådgiver skal udføre landmålingsydelserne i overensstemmelse med

Banedanmarks krav og specifikationer.

Læs mere
Ordregiver Banedanmark
Deadline 19-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235760-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed