Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Maskiner til varmebehandling af materialer 2020/S 097-232074

Kort beskrivelse

VCS ønsker at etablerer et alternativ til slamudbringning på landbrugsjord eller kompostering, som det foregår i dag.

Nuværende håndtering af slam har en række usikkerheder:

— slammet er ikke hygiejniseret

— slammet indeholder reststoffer i form af mikroplast og andre organiske forbindelser, som ikke er

optimalt at udlede i naturen.

Der søges efter en løsning, der anvender en del af det kulstof, der findes i slammet, som energikilde til tørring og samtidigt potentielt fjernelse/omdannelse af uønskede stoffer i slammet. Slammet skal omdannes til et værdiprodukt for landbruget idet planettilgængeligheden af fosforen ønskes bevaret eller udbygget.

Slutproduktet skal have jordforbedrende egenskaber og være hygiejniseret.

Tryk her https://permalink.mercell.com/130092188.aspx

Læs mere
Ordregiver VandCenter Syd A/S
Deadline 16-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232074-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed