Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kommunikationsudstyr 2020/S 096-228807

Kort beskrivelse

Utbyte av TETRA system i Øresundsbrons infrastruktur för blåljuskommunikation och serviceradio.

Kortfattad beskrivning av omfattningen

Denna upphandling avser en uppgraderad infrastruktur för återutsändning av SINE och RAKEL på Øresundsbroförbindelsen. De delar av förbindelsen som omfattas är Drogdentunneln mellan Pepparholm och Amager, samt byggnader på Lernacken och mellanliggande Lernackentunnel.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Læs mere
Ordregiver Øresundsbro Konsortiet
Deadline 15-06-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228807-2020:TEXT:SV:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse