Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Containere på hjul 2020/S 129-315656

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter indkøb af 4-hjulede beholdere med bundtømning til indsamling af glasemballage i Københavns Kommune. ARC forpligtiger sig til at aftage de af udbuddet omfattede beholdere i det omfang, Kommunens løbende behov tilsiger det. Det af ARC estimerede behov er således ikke bindende for ARC.

Herudover indeholder opgaven følgende option:

- Option 1: Bufferlager.

Leverandøren skal etablere et bufferlager.

Læs mere
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Annonceret 07-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-07-2020 kl. 10.00
Deadline 04-09-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315656-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (18-05-2020)

Affaldscontainere 2020/S 096-228780

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228780-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

ARC planlægger at udbyde leverancen ”Indkøb af 800 liter beholdere til glasemballage til ARC”. Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at udbudsmaterialet er konforme med markedets muligheder, har ARC besluttet at indbyde til en dialog med markedet.

Læs mere
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Annonceret 18-05-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-05-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228780-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse